Het onderzoek hoeft de bank niet Italië Voetbalshirts kopen te breken. Koop tegenwoordig een hockeykleding kind verscheidenheid aan goedkope trainingskleding Basketbal kleding voor mannen online. Vind je ergens anders goedkope Italië voetbalshirts een betere prijs? We zullen het aanpassen aan onze beste prijsgarantie nfl kleding. Trainingskleding voor heren ontworpen voor de Baseball kleding beste prestaties tijdens de training. Voltooi je harde werk en toewijding aan het trainen met je trainingskleding.
Rolex surprise in Basel on 2017 may, who did not think Rolex will launch a rolex replica watch new moon phase watch, Cellini phase type (Cellini Moonphase) watch the breitling replica moon disc exposed to display the change genuine rolex on the dial, the moon waxes and wanes.
استاد محمد علي صالح غفاري (ره) - راهکاری برای والدین در راه‌ پيدايش‌ فرزندان‌ صالح‌

 

 ثمرات‌ هر درختي‌ از مواد و ويتامين ها و خاصيت هاي‌ همان‌ درخت‌ به‌ وجود مي‌ آيد. تمـام‌ مواد و ويتامين‌ هائي‌ كه‌ در ميوه‌ ها جمع‌ شده‌، از ريشه ‌ها و شاخه‌ هاي‌ درخت‌ كشيده‌ شده‌ است‌. از اين‌ رو سنخيت‌ كامل‌ بين‌ ميوه ‌ها و درخت ها به‌ وجود آمده‌ و هر كدام‌ آنها جزء يكديگر و از جنس‌ يكديگر هستند. اين‌ سنخيت‌ و تناسب‌ بين‌ انسانهـا و حيوانات‌ و ثمرات‌ وجودي‌ آنها به‌ مراتب‌ شديدتر از تناسب‌ ميوه‌ها و درختها هستند. مـشاهده‌ مي كنيم‌ كه‌ بچه ‌هاي‌ حيوانات‌ كاملا  از نظـر قيافه‌ و شكـل‌ و خصائص‌ و غرائـز و حتـي‌ رنگ‌ پوست‌ و مـوي‌ بـدن‌ مانند پـدران‌ و مـادران‌ خود هستند. بين‌ انسان‌ و فرزندان‌ آنها تناسب‌ روحـي‌ و غريزي‌ خيلي‌ شديدتر از حيوانات‌ و بچه‌ هاي‌ آنها هستند. فرزندان‌ همانطور كـه‌ از مـواد تن‌ و خون‌ پدر و مادر به‌ وجود مي ‌آيند و از ژن ‌هاي‌ وجود پدر و مادر تركيب‌ مي ‌شوند، حامل‌ خاصيت هاي‌ فكر و علم‌ و عقل‌ و روحيات‌ و تصورات‌ پدر و مادر هستند. در واقـع‌ هـمانطور كـه‌ تـن‌ فرزندان‌ از مواد بدن‌ پدر و مادر تركيب‌ مي ‌شود و روحيات‌ و تصورات‌ و عقايـد آنهـا هـم‌ از روحيات‌ و تصورات‌ پدر و مادر به‌ وجود مي ‌آيد. فرزندان‌ آن‌ چنان‌ هستند و آن‌ چنان‌ مي ‌شوند كه‌ پدر و مادر آنها بوده ‌اند.  در تقدير خداوند متعال‌ پيدايـش‌ فـرزندان‌، درست‌ بر مـبناي‌ فـكر و عـقيده‌ و خواهش‌ پدر و مادر آنها است‌. به‌ خصوص‌ هنگـام‌ انعقـاد نطفـه‌ و پيدايش‌ جنين‌ و در همان‌ ساعت هاي‌ مقاربت‌ نطفه‌ پـدر و مادر حامل‌ تمام‌ خاصيت هاي‌ روحي‌ و فكري‌ آنها هستند. در آن‌ حال‌ اگر پـدر و مـادر ناراحتي‌ فكري‌ و مرض‌ بدني‌ و رواني‌ داشته‌ باشند، همان‌ امراض‌ روحي‌ و بدني‌ در نطفه‌ آنها هم‌ اثر مي ‌گذارد و اگر در آن‌ حال‌ صاحب‌ بدن‌ سالم‌ و وجـدان‌ راحـت‌ باشند، آثار همان‌ سلامتي‌ روحـي‌ و فكري‌ در نطفـه‌ آنهـا پيدا مي‌ شود تا جائي‌ كه‌ شكل ها و مناظري‌ را كه‌ پدر و مادر هنگام‌ نزديكي‌ و يا ايـام‌ حاملگي‌ با آن‌ روبرو هستند گوئي‌ عكس‌ همان‌ شكل ها و مناظر در نطفه‌ آنها و در جنين‌ پيدا مي شود. درباره‌ موسي‌ پيغمبر و پدر خانم‌ او به‌ نام‌ شعيب‌ داستاني‌ مشهـور است‌ كـه‌ شـاهد همين‌ مطالب‌ است‌. شعيب‌ پيغمبر با موسي‌ قرار مي‌ گذارد كه‌ در مقابـل‌ ازدواج‌ بـا دخترش‌، هشت‌  و يا ده‌ سال‌ چوپاني‌ كند. پس‌ از تمام‌ شدن‌ مدت‌ به‌ موسـي‌ پيغمبر مي‌گويد كـه‌ امسـال‌ گوسفندان‌ من‌ هر چه‌ ابلق‌ زائيد مال‌ شما است‌. ابلق‌ يعنـي‌ بره‌ هائي‌ كه‌ پشم‌ آنها از خطوط‌ سياه‌ و سفيد تشكيل‌ شده‌ است‌. موسي‌ پيغمبر هنگامي‌ كه‌ايام‌ جفت‌گيري‌ گوسفندان‌ مي‌رسد و آبستن‌ مي‌ شوند در همان‌ موقع‌ جهيدن‌ گوسفندان‌ نر بر ماده‌ ها، پارچه‌ سياه‌ و سفيدي‌ به‌ چوبي‌ نصب‌ مي ‌كند و آن‌ را  برابر چشم‌ گوسفندان‌ نر قرار مي‌ دهد گوسفندان‌ نر هنگامي‌ كه‌ با آن‌ پارچه‌ سياه‌ و سفيد روبرو مي ‌شوند، شكـل‌ پـارچه‌ در نـطفه‌ گـوسفندان‌ نقش‌ مي بندد و آن‌ سال‌ هر چه‌ مي ‌زايند بره ‌هاي‌ ابلـق‌ هستند و بهره‌ موسي‌ پيغمبر مي‌ شود. بنابراين‌ چشم‌ انسان‌ مانند دوربين‌ عكاسي‌ هر منظره ‌اي‌ را در اعصاب‌ و نطفه‌ قرار مي‌ دهد. از اين‌ رو پيشوايان‌ و دين‌ مقدس‌ اسـلام‌ از همـان‌ ساعتهاي‌ نزديكي‌ پدر و مادر را راهنمائي‌ مي ‌كنند كه‌ داراي‌ فـرزندان‌ صالح‌ و شايستـه‌ باشند. در تفسير آيه‌  و شارك‌ هم‌ في‌ الاموال‌ و الاولاد  امام‌ عليه ‌السلام‌ مي ‌فرمايد:  شيطان‌ در تمام‌ شئون‌ زندگي‌ انسان‌ شركت‌ مي‌ كند و در هر قسمتي‌ بهره ‌اي‌ دارد. مال‌ و ثروت‌ طوري‌ جمع‌ آوري‌ مي شود كه‌ قسمتـي‌ از آن‌ طـبق‌ دستور خدا و قسمتي‌ مطابق‌ نظريه‌ شيطان‌ است‌. اولاد هم‌ طوري‌ به‌ وجود مي‌ آيند كه‌ در قسمتي‌ از هدفها و مـقاصد خود نظر خدا راتامين‌ مي ‌كنند و رنگ‌ خدائي‌ مي ‌گيرند و در قسمتي‌ از اعمـال‌ و اقـوال‌ هم‌ مطابق‌ نظر شيطان‌ عـمل‌ مي ‌كنند. در اين‌ آيه‌ خداوند بـه‌ شيطان‌ مي ‌گويد كـه‌ تو هـم‌ مي ‌تواني‌ در مـال‌ و فرزندان‌ مردم‌ شريك‌ شوي‌ و سهمي‌ را به‌ خود اختصاص‌ دهي‌. امام‌ عليه ‌السلام‌ مي‌فرمايد: هنگـام‌ انعقاد نطفه‌ شيطان‌ پدر و مادر رااز ياد خدا غافل‌ مي‌ كند و يا اين‌ كه‌ آنها را بـه‌ گناه‌ و مـعصيت‌ مشغـول‌ مي‌ سازد. آن‌ غفلـت‌ از ياد خدا و مناظر گناه‌ و معصيت‌ در نطفـه‌ اثر مي‌ گذارد، در نتيجه‌ فـرزندي‌ كه‌ از آن‌ نطفه‌ به‌ وجود مي ‌آيد، حامل‌ پيام‌ و خـصائصي‌ است‌ كه‌ در فكر پدر و مـادر و نطفـه‌ آنها بوده‌ است‌. از اين‌ قبيل‌ اخبار زيادي‌ داريم‌ كـه‌ پدر و مادر را تشويق‌ مي‌ كنند بر اين‌ كه‌ از مال‌ حلال‌ تغذيه‌ كنند، داراي‌ فـكر و عقيده‌ اي‌ پاك‌ باشند، شايد كه‌ نطفه‌ آنها رنگ‌ الهي‌ گيردو فرزند صالحي‌ به‌ وجود آيد. مواظبتي‌ كه‌ پدر و مادر مامورند در مورد كشت‌ فرزند و تربيت‌ آنهاداشته‌ باشند، چندين‌ هـزار مرتبه‌ بيشتر از مـاموريتي‌ است‌ كه‌ باغبان ها در كـشت‌ نهال ‌ها و زراعت ها دارند. بـعد از راهنمائي‌ هاي‌ زيادي‌ كه‌ در اصل‌ ازدواج‌ به‌ وجود آمده‌ و قانون‌ كفويت‌ و همسري‌ هـمه‌ جا مردان‌ را تشويق‌ مي‌ كند از بهترين‌ خانواده ها و با نجيب ‌ترين‌ زن ها ازدواج‌ كـنند، اخبار و روايات‌ زيادي‌ آنها را سفارش‌ مي‌ كنند كه‌ در اصل‌ تغذيه‌ از طيبات‌ تغذيه‌ كنند و از خبائث‌ و محرمات‌ اجتناب‌ نمايند. (کتاب شجره طوبی) دانلود

Copyright © 1397 استاد محمد علي صالح غفاري (ره). کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
استفاده از مطالب با ذكر عنوان بلامانع است
Go to top